Những trường hợp được miễn thuế khi mua bán đất Củ Chi

0
3

Khi bán đất Củ Chi người chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế này được tính bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 02 trường hợp được miễn phí thuế khi mua bán

Có 2 trường hợp được miễn thuế khi bán đất Củ Chi

Mua bán đất Củ Chi có quan hệ gần gũi

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định rõ. Mua bán đất củ chi được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp sau:

Bán đất Củ Chi có quan hệ hôn nhân

Người mua bán đất ở Củ Chi có quan hệ hôn nhân là vợ và chồng cũng như giữa nam và nữ. Mối quan hệ này được xác lập khi tuân thủ các quyền của pháp luật hôn nhân, gia đình. Đồng thời, phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kết hôn có thẩm quyền. 

Ngoài ra, Bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Do thế, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết. Đồng thời, việc phân chia tài sản đó thuộc diện được miễn thuế.

Mua bán có quan hệ huyết thống

Bên cạnh đó, trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán có quan hệ huyết thống. Cụ thể như cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, anh chị em ruột với nhau, ông nội bà nội với cháu nội. Đồng thời, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại.

Bán đất Củ Chi có quan hệ huyết thống sẽ được miễn thuế

Giao dịch với quan hệ nuôi dưỡng

Hơn hết, giao dịch mua bán đất tại Củ Chi cũng được miễn thuế khi có quan hệ nuôi dưỡng. Cụ thể như cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu. Ngoài ra, bố vợ, mẹ vợ với con rể cũng nằm trong trường hợp được miễn thuế.

Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã chỉ rõ. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì không phải nộp thuế. Tuy nhiên, phải đáp ứng các điều kiện sau:

Xác định quyền sở hữu bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tình tới thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Theo đó, thời điểm xác định tính từ ngày cấp giấy chứng nhận. Đối với trường hợp được cấp lại, cấp đổi tính theo giấy chứng nhận trước khi được cấp lại.

Để được miễn thuế khi bán đất Củ Chi phải chứng minh quyền sở hữu tối thiểu 183 ngày

Chuyển nhượng toàn bộ đất ở, nhà ở

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó. Do vậy, khi thực hiện hoạt động mua bán đất các đối tượng giao dịch phải nắm rõ trách nhiệm của mình.

Cụ thể như, nhà ở đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng Bất động sản tự khai. Đồng thời, bạn phải tự chịu trách nhiệm về lời khai đó.

Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm. Để biết thêm các thông tin chi tiết khác bạn hãy kết nối với meeyland.com ngay hôm nay.

Trên đây là những trường hợp được miễn thuế bán đất Củ Chi. Muốn được nhận thêm các tư vấn giá trị từ chuyên gia mời bạn kết nối với MeeyLand. Tin rằng, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm quyết định đúng đắn và chủ động trong đầu tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here